تعطیلات، فرصتی جدید برای یادگیری.

تعطیلات، فرصتی جدید برای یادگیری.

خیلی از ما معلم‌ها نگران عقب‌ماندگی درسی دانش‌آموزاندر روزهای تعطیل هستیم. با توجه به اجتناب‌ناپذیری تعطیلی مدارس در بعضی روزها، می‌توانیم از زاویه‌ای دیگر و به چشم یک فرصت به این پدیده نگاه کنیم.

یکی از نقش‌هایی که معلمان در کلاس درس ایفا می‌کنند، نقش ارائه‌دهنده مطالب درسیاست. اگر بتوانیم این نقش را با کمک فضای مجازیو استفاده از محتوای موجود در این فضا یا محتوای تولیدی خودمان پوشش دهیم، می‌توانیم زمان بیشتری در کلاس‌مان در اختیار داشته باشیم یا عقب‌افتادگی در روزهای تعطیل را جبران کنیم.

با کمک‌گرفتن از بسترهای موجود فضای مجازی، دانش‌آموزان می‌توانند در فضای آرام منزل، در زمان مناسب، و هر چندبار که نیاز دارند از آموزش ما استفاده کنند. حتی بچه‌ها می‌توانند از مشارکت اعضای خانواده هم در یادگیری بهره ببرند.

چند پیشنهاد ساده به معلم‌های خلاق برای استفاده از فضای مجازی در زمان تعطیلی مدارس:

با گوشی موبایل، فیلمی از تدریس یک مبحث ضبط کنیدو آن‌را با دانش‌آموزان به اشتراک بگذارید. معمولا زمان این روش تدریس، به علت تمرکز بیشتر و عدم حضور دانش‌آموزان، کوتاه‌تر از زمان تدریس در کلاس حضوری است.

داستان کوتاهی را به‌صورت فایل متنی با دانش‌آموزان به اشتراک بگذارید. از بچه‌ها بخواهید بعد از خواندن داستان به چند پرسش پاسخ دهند و پاسخ‌شان را برایش ارسال کنند. معلم می‌تواند داستان را با صدای خودش بخواند و فایل صوتی را با دانش‌آموزان به اشتراک بگذارد. شنیدن این داستان برای دانش‌آموزانی که چند روزی است صدای معلم‌شان را نشنیده‌اند جذاب است.

وب‌سایتی را که امکان شبیه‌سازی آزمایش‌های فیزیک را فراهم می‌کند پیدا کنید. پیوند این سایت را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید و از آن‌ها بخواهید سه آزمایش مرتبط با موضوع درس جاری را انجام دهند. بعد چند پرسش را در ارتباط با آن آزمایش‌ها با بچه‌ها مطرح کنید و با بررسی پاسخ‌های بچه‌ها میزان درک مطلب آن‌ها را تشخیص دهید.

فعالیتی را که بچه‌ها می‌توانند در خانه و در کنار خانواده انجام دهند – مانند ساختن یک کاردستی یا انجام یک آزمایش – در قالب متنی کوتاه و روشن تعریف کنید. این متن را با دانش‌آموزان به اشتراک بگذارید و از بچه‌ها بخواهید از کارشان عکس بگیرند و برای شما ارسال کنند.

اجرای فعالیت‌هایی از این دست در روزهای عادی و روزهای تعطیل فرصت‌های یادگیری جذابیرا برای بچه‌ها ایجاد می‌کنند. یکی دیگر از مزایای این رویکرد امکان استفاده مکرر از محتوای آماده شده در موقعیت‌ها و سال‌های تحصیلی دیگر توسط معلم است.

«کلاسگرام»ابزارهای مناسبی برای پشتیبانی از فعالیت‌های معلم در فضای مجازی در اختیار معلم قرار می‌دهد. با استفاده از کلاسگرام علاوه بر انجام کارهای بالا، می‌توانید بازخورد فعالیت‌های دانش‌آموزان را ثبت و رصد کنید و والدین را با فرآیند کلاس‌تان همراه کنید.

تعطیلات فرصتی جدید برای یادگیری است!