کلاس معکوس

کلاس معکوس

در کلاس معکوس فعالیت‌هایی مثل تدریس که به‌طور سنتی در کلاس‌های درس انجام می‌شود، در خانه و توسط دانش¬آموز از طریق مشاهده ویدئوهای آموزشی که معلم در اختیار او قرار داده انجام می شود و فعالیت‌هایی مثل انجام تکالیف که به‌طور سنتی در خانه انجام می‌شده، در کلاس انجام می‌شود. در این صورت کلاس به مکانی برای تعامل با معلم، یادگیری دانش¬آموزان از هم و انجام کار عملی به شکل گروهی تبدیل می شود. درنتیجه تحرک، نشاط و پویایی کلاس‌های درسی افزایش می¬یابد.

با طی این 7 گام می توانید روش کلاس معکوس را اجرا کنید:


1. قبل از جلسه کلاسی از تدریس خودتان درباره موضوع درسی فیلم بگیرید. می‌توانید این کار را با استفاده از یک موبایل انجام دهید.
2. در جلسه کلاسی فیلم‌ها را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید. این کار را می‌توانید از طریق دی‌وی‌دی، فلش و یا حتی آپلود فیلم‌ها در سایت‌هایی مانند آپارات انجام دهید.
3. از دانش‌آموزان بخواهید فیلم تدریس موضوع درسی را تا جلسه بعد و در هر زمان و مکانی و به هر تعداد که دوست داشتند، نگاه کنند.
4. تمرین‌ها و تکلیف‌هایی هم برای کار در خانه البته در حجم خیلی کم به دانش‌آموزان بدهید.
5. در جلسه بعد سر کلاس فقط به بررسی تکلیف‌ها و حل تمرین‌های بیشتر بپردازید.
6. اگر دانش‌آموزی فیلم را نگاه نکرده یا هنوز یاد نگرفته، با کمک دانش‌آموزان دیگر و شما می‌تواند جبران کند.
7. نیاز نیست کل کتاب را به‌یک‌باره تدریس و فیلم‌برداری کنید. همین‌که یک یا دو جلسه از دانش‌آموزانتان جلوتر باشید کافی است.


توجه داشته باشید که این کار یک‌بار در سال تحصیلی اتفاق می‌افتد و گاه ممکن است برای چندین سال مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در این صورت، حجم بالایی از فعالیت آموزشی شما را کاهش خواهد داد.